Logo Banku

Bezpieczeństwo

Dane Osobowe

Dane Firmowe

Kanały dostępu

Powiadomienia

Slider i Toolbox

Dane Księgowe

Kantor Walutowy

Internet

Telefon

Gmail

Facebook

Widget wirtualnego oddziału

Zapisz zmiany

Anuluj

Status

Aktywny

Zablokuj kanał

Zmiana hasła

Obecne hasło

Nowe hasło

Powtórz nowe hasło

Reguły zmiany hasła

• Hasło musi mieć minumum 8 znaków

• Musi zawierać Duże, małe litery i cyfry

• Zalecamy użycie znaków specjalnych np: ( % $ # ^ etc.

• Zalecamy zmieniać hasło raz w miesiącu